LAS – Co rośnie w lesie?

las, WWF
Autor: Nauka to Zabawa.pl Typ: Inne Slajdów: 9
Zadania o roślinności w lesie.
publiczny

1. #1j66h2

Podczas spaceru po lesie Hania zauważyła, że rośliny, które rosną dookoła można podzielić na 3 warstwy: najwyższa to wysokie drzewa, w środku podszyt, czyli warstwa krzewów i młodych drzew, a runo leśne to niskie rośliny zielone i grzyby.

2. Zaznacz zdjęcia roślin, które należą do warstwy drzew wysokich. #1j4bc2

Udziel prawidłowych odpowiedzi.

3. Które z roślin przedstawionych na zdjęciach Hania może zaliczyć do warstwy drzew wysokich? #838bfe

Udziel prawidłowych odpowiedzi.

4. Zdjęcie poniżej przedstawia rośliny, które można zaliczyć do warstwy drzew wysokich. #2373a0

Określ, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

5. "Leszczyna należy do podszytu". Hania nie wie czy to zdanie jest prawdziwe. #51bjh1

Określ, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

6. Pomóż Hani. Wybierz zdjęcia roślin, które należą do podszytu? #369jhj

Udziel prawidłowych odpowiedzi.

7. Do jakiej grupy roślin należy roślina ze zdjęcia poniżej? #037ji4

Udziel prawidłowej odpowiedzi.

8. Które z poniższych roślin Hania może zaliczyć do runa? #2383f0

Udziel prawidłowych odpowiedzi.

9. Do jakiej warstwy dziewczynka ma przypisać grzyby ze zdjęcia poniżej? #45b7hj

Udziel prawidłowej odpowiedzi.