JA I ŚRODOWISKO – Co zanieczyszcza wodę, glebę i powietrze?

WWF
Autor: Nauka to Zabawa.pl Typ: Inne Slajdów: 7
Pytania dotyczące zanieczyszczeń.
publiczny

1. #9b0ja5

Środowisko, w którym żyjemy ma bezpośredni wpływ na jakość naszego życia i zdrowia. Dowiedz się więcej, jak dbać o jego czystość.

2. Wskaż działania człowieka, które zanieczyszczają powietrze atmosferyczne. #5e9bi1

Udziel prawidłowych odpowiedzi.

3. Latanie samolotem to działanie człowieka, które nie powoduje zanieczyszczenia powietrza. #3be9cj

Określ, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

4. Wybierz działania człowieka, które nie powodują zanieczyszczenia wód. #0029c4

Udziel prawidłowej odpowiedzi.

5. Wyrzucanie do wody resztek jedzenia nie powoduje zanieczyszczenia wód. #2172f0

Określ, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

6. Zaznacz, które działania człowieka zanieczyszczają glebę. #4789ij

Udziel prawidłowych odpowiedzi.

7. Sadzenie lasów to działanie człowieka, które wpływa na zanieczyszczenie gleby. #j588h9

Określ, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.