Czym są ułamki? Część 3

ułamki
Autor: Michał Emil Chmielewski Typ: Prezentacja Slajdów: 8
Podsumowanie podstawowych wiadomości o ułamkach
publiczny

1. Jak będzie wyglądał obrazek, jeśli zabierzemy trzy dziesiąte truskawek? #9989c5

Udziel prawidłowej odpowiedzi

2. Tę pizzę można podzielić na 10 kawałków. Wskaż obrazek, na którym jest o jedną dziesiątą pizzy więcej. #5e6bf1

Udziel prawidłowej odpowiedzi

3. Ile kawałków musimy dołożyć, żeby mieć jedną drugą pizzy? #3b29ij

Udziel prawidłowej odpowiedzi

4. Wkaż obrazek, na którym widać dwie trzecie liczby 27 #0059i4

Udziel prawidłowej odpowiedzi

5. Ustaw obrazki w kolejności: trzy dziesiąte pizzy, pół pizzy, dziewięć dziesiątych pizzy, cała pizza. #2102h0

Ustaw obrazki we właściwej kolejności (w rozgrywce zostaną ustawione przypadkowo)

6. Mamy pięć tabliczek czekolady i siedem dzieci. Ile tabliczek czekolady przypada na jedno dziecko? #4749fj

Udziel prawidłowej odpowiedzi

7. Na którym obrazku widać, ile kawałków dostanie jedna osoba, jeśli chcemy podzielić tę pizzę między 5 osób? #j568f9

Udziel prawidłowej odpowiedzi

8. Czy jedna trzecia jest większa niż jedna czwarta? #1038c2

Określ czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe