Skracanie i rozszerzanie ułamków

ułamki
Autor: Michał Emil Chmielewski Typ: Prezentacja Slajdów: 8
Skracanie i rozszerzanie ułamków
publiczny

1. Zaznacz wszystkie ułamki, które są równe liczbie na obrazku #3b39hj

Udziel prawidłowych odpowiedzi

2. Dwie ćwierci to inaczej... #00b9h4

Udziel prawidłowej odpowiedzi

3. Znajdź liczbę równą tej na obrazku #2192f0

Udziel prawidłowej odpowiedzi

4. Znajdź liczbę, która po skróceniu równa się jednej czwartej #4729cj

Udziel prawidłowej odpowiedzi

5. Znajdź wszystki liczby równe tej na obrazku #j528c9

Udziel prawidłowych odpowiedzi

6. Dwie czwarte to tyle samo co dziesięć dwudziestych #10e8c2

Określ czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe

7. Jeśli dodamy do tej liczby dwie ósme, to po skróceniu otrzymamy... #61b6i6

Udziel prawidłowej odpowiedzi

8. Jedna trzecia to tyle samo co trzy dziewiąte #b299hj

Określ czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe