Opis programu

„Przyjaciele Pandy” to wyjątkowy program edukacji ekologicznej dla klas I–III szkół podstawowych oraz świetlic, w ramach którego inspirujemy dzieci do właściwych wyborów na rzecz przyrody.

Przygotowując program edukacyjny dla szkół podstawowych, skorzystaliśmy z wieloletniego doświadczenia i najlepszych praktyk w edukacji przyrodniczej, jakimi dysponuje WWF na świecie. Połączyliśmy je z doświadczeniem polskich nauczycieli i najnowszymi technologiami edukacyjnymi. Został on stworzony w oparciu o aktualnie obowiązującą podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej MEN.

Program „Przyjaciele Pandy” spełnia zasadę zintegrowanego nauczania łączy naukę przyrody z edukacją polonistyczną, matematyczną i informatyczną. Uwzględnia również zajęcia plastyczne i ruchowe. Wykorzystuje innowacyjne narzędzie, jakim jest internetowa platforma edukacyjna. Stanowi ona cenne wsparcie merytoryczne i dydaktyczne dla nauczycieli, a dzieci inspiruje do samodzielnego poszukiwania wiedzy na temat zagadnień przyrodniczych. Dobór treści, różnorodność zaproponowanych form i metod pracy powodują, że lekcje z „Przyjaciółmi Pandy” są atrakcyjne i przyjazne dla małego odbiorcy.

Program uzyskał pozytywną ocenę Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz 90 proc. nauczycieli biorących udział w pilotażu, który przeprowadzono w klasach I–III w 46 szkołach podstawowych w całej Polsce.

Edukacja, ale przede wszystkim realne wsparcie zagrożonych gatunków!

Program „Przyjaciele Pandy” opiera się na trzech blokach tematycznych „Las”, „Woda” oraz „Ja i środowisko”. Każdy z nich zawiera treści związane z omawianym obszarem.

W ramach bloku „Las” dzieci poznają m.in. rośliny i zwierzęta zamieszkujące poszczególne warstwy naszych lasów. Dowiedzą się, ile zmian zachodzi w każdej porze roku nawet w skali jednego drzewa. Przedyskutują, jakiego środowiska potrzebują do życia wilk, ryś i niedźwiedź, oraz przyjrzą się roli roślin w przyrodzie. Poznają rodzaje lasów i gatunki drzew, a także sprawdzą dźwięki spotykanych lokalnie ptaków.

W bloku „Woda” uczniowie przyjrzą się zwierzętom żyjącym w Bałtyku, w polskich rzekach i jeziorach oraz sposobom ich poruszania się. Poznają wodę i jej właściwości w postaci stałej, ciekłej i gazowej, rodzaje wód powierzchniowych oraz źródła naszych największych rzek. Prześledzą obieg wody w przyrodzie i sprawdzą, jaką rolę odgrywa tak w organizmie człowieka, jak i w naturalnym środowisku.

Blok „Ja i środowisko” uświadomi dzieciom, jak funkcjonuje nasz organizm i jak prawidłowo o niego zadbać poprzez ruch i właściwe odżywianie. Przedstawi główne źródła zanieczyszczeń generowanych przez człowieka i wyposaży w pomysły, jak je na co dzień ograniczać. Pokaże wpływ każdego z nas na środowisko i nauczy zasad świadomej konsumpcji poprzez prawidłową segregację śmieci, wybór środków transportu, oszczędne użycie wody czy energii.

Powrót