Program „Przyjaciele Pandy” Fundacji WWF Polska

Fundacja WWF jest największą organizacją ekologiczną na świecie. Od ponad 55 lat dbamy o poszanowanie świata przyrody oraz zrównoważone i sprawiedliwe korzystanie z zasobów naturalnych poprzez edukację i prowadzenie projektów w terenie. Naszym celem zawsze była ochrona przyrody z ludźmi i dla ludzi. Zmieniamy świat na lepsze dzięki ludziom, którzy tak jak my kochają przyrodę i zwierzęta. Chcemy, aby takich osób było jak najwięcej. Głęboko wierzymy, że kluczem do poznania, zrozumienia, szacunku i pokochania otaczającego nas świata jest edukacja młodych ludzi. Poprzez program edukacji przyrodniczej chcemy inspirować i zachęcać najmłodszych do dokonywania właściwych wyborów i dbania o lepszą przyszłość naszej planety. Wierzymy, że program edukacyjny WWF „Przyjaciele Pandy” zachęci dzieci do odkrywania świata przyrody i stanie się inspiracją do jego ochrony.

Przygotowując program edukacyjny dla polskich szkół podstawowych, skorzystaliśmy z wieloletniego doświadczenia i najlepszych praktyk w edukacji przyrodniczej, jakimi dysponuje WWF na świecie. Połączyliśmy je z doświadczeniem polskich nauczycieli i najnowszymi technologiami edukacyjnymi. Program został stworzony w oparciu o aktualnie obowiązującą podstawę programową MEN dla nauczania wczesnoszkolnego. Dzięki temu stanowi świetne uzupełnienie treści podręcznikowych. Ponadto program wykorzystuje innowacyjne narzędzie edukacyjne w postaci platformy internetowej. Ma ona na celu zarówno uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, jak i zachęcenie uczniów do samodzielnej i wspomagającej rozwój pracy w domu. Program w wyjątkowy sposób łączy materiał z edukacji przyrodniczej z edukacją polonistyczną, matematyczną, informatyczną. Uwzględnia również edukację plastyczną oraz potrzebę aktywności ruchowej dziecka. Otwiera nieograniczone możliwości prowadzenia ciekawych zajęć poprzez propozycje aktywizujących działań edukacyjnych i zestawy pomocy dydaktycznych. Dobór treści, różnorodność zaproponowanych form i metod pracy oraz możliwość korzystania z platformy powodują, że zadania są interesujące, atrakcyjne i przyjazne dla małego odbiorcy. Platforma internetowa, oparta na quizach interaktywnych i grywalizacji, które niezwykle angażują młodych ludzi, wprowadzi ich do samodzielnego poszukiwania wiedzy i zgłębiania zagadnień przyrodniczych.

Dążymy do tego, aby dzięki naszemu programowi edukacji przyrodniczej „Przyjaciele Pandy” uczniowie zafascynowali się różnorodnością przyrody i nauczyli się jej doświadczać.

Program został przetestowany w klasach I-III w 46 szkołach podstawowych w całej Polsce, zbierając bardzo pozytywne recenzje.

Program „Przyjaciele Pandy” został zbudowany wokół trzech bloków tematycznych: „Las”, „Woda” oraz „Ja i środowisko”. Pakiety edukacyjne w obrębie każdego bloku zawierają atrakcyjne materiały drukowane i interaktywne: książkę z instrukcjami lekcji dla nauczyciela, kartami pracy dla ucznia, plakat z zestawem wielorazowych naklejek (wymienianych lub uzupełnianych w zależności od omawianego tematu) oraz dostęp do multimedialnej platformy edukacyjnej z wciągającymi quizami dla uczniów.

Gorąco zachęcamy do przyłączenia swojej szkoły do programu i zapraszamy dzieci z klas I-III do grona Przyjaciół Pandy!

Referencje

„Program edukacyjny opracowany przez WWF Polska jest świetną bazą pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli. Treści i zadania, które zawiera, są w pełni zgodne z obowiązującą podstawą programową. Program ma duży zasób ilustracji – są nieodzowną częścią procesu dydaktycznego dzieci. Dzięki nim uczniowie poznają i poszerzają swoją wiedzę o otaczającym świecie, a quizy pozwalają im sprawdzić swoje wiadomości”.

mgr Ewelina Szubierajska
Szkoła Podstawowa nr 312 im. E. Szelburg-Zarembiny, Warszawa

„Program edukacyjny WWF Polska stanowi atrakcyjną propozycję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera materiał, który jest przystępny dla ucznia oraz instrukcje dla nauczyciela. Zaproponowane zadania mogą stanowić uzupełnienie treści programowych realizowanych podczas zajęć. Autorki programu przygotowały atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Podczas testowania programu (blok "Las") moi uczniowie z entuzjazmem wykonywali zaproponowane zadania. Po przeprowadzonych zajęciach z satysfakcją stwierdziłam, że wszyscy uczniowie rozpoznają i znają cechy charakterystyczne 12 ptaków występujących w Polsce”.

mgr Joanna Bobryk
Szkoła Podstawowa im. Unitów Podlaskich w Olszance (woj. mazowieckie)

„Program «Przyjaciele Pandy» pozwala dzieciom w doskonały sposób poznać tajemnice przyrodnicze. Każde z zadań z łatwością można dopasować do omawianych zagadnień. Program pozwala nauczycielowi na elastyczność, nie jest «przeładowany»”.

mgr Małgorzata Tkaczuk
Szkoła Podstawowa nr 65 im. W. Orkana, Warszawa

„Ciekawość poznawcza, więcej widzieć, słyszeć, to naturalna potrzeba każdego dziecka. Zadaniem edukacji przyrodniczej jest odpowiedzieć na pytania ucznia, wywołać nowe, rozbudzić jego ciekawość poznawczą wobec otaczającej rzeczywistości. Doskonałą okazję ku temu stwarza korzystanie przez nauczycieli z programu edukacyjnego opracowanego przez WWF Polska. Program został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Cele i treści zostały precyzyjnie określone. Procedury osiągania celów zostały dostosowane do możliwości dzieci. Postawione cele będą realizowane za pomocą aktywizujących metod pracy, co służy rozwojowi procesów poznawczych dziecka. Realizacja tego programu umożliwi dzieciom rozwijanie uwagi, pamięci, wyobraźni i przełamywanie nieśmiałości. Wpłynie korzystnie na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej dzieci. Jego wdrażanie umożliwi dzieciom rozwój sfery poznawczej, rozbudzi ciekawość wobec otaczającej przyrody. Rozwinie poczucie odpowiedzialności za stan otaczającej nas rzeczywistości”.

mgr Joanna Matysiak Pietrucha
ZSP w Józefosławiu
Powrót