Przekaż darowiznę i przyłącz się

Jesteś nauczycielem klas I–III lub/i prowadzisz zajęcia w świetlicy? Poszukujesz atrakcyjnych materiałów edukacyjnych i innowacyjnych narzędzi, które pomogą Ci przeprowadzić ciekawe lekcje?

Jesteś rodzicem i chcesz samodzielnie wyposażyć klasę swojego dziecka w atrakcyjne i pełne treści materiały edukacyjne, które pozwolą urozmaicić uczniom naukę o przyrodzie i jej ochronie?

Zaproś swoją klasę do nauki i ochrony przyrody wspólnie z programem edukacyjnym WWF „Przyjaciele Pandy”. Wybierz konkretny cel przyrodniczy, przekaż darowiznę* i zostańcie ambasadorami jednego z działań ochrony przyrody WWF.

W bloku „Las” – chronicie z nami duże drapieżniki polskie, czyli wilka, rysia i niedźwiedzia. Wycinki lasów, presja człowieka, szkodliwe mity, a nawet odstrzały to najważniejsze zagrożenia odpowiedzialne za spadek liczebności dużych drapieżników. Pomóżcie tym pięknym chronionym zwierzętom wrócić do naszych lasów i prowadzić dzikie życie na wolności.

W bloku „Woda” – pomagacie ssakom morskim Bałtyku, czyli foce szarej i morświnowi. Zanieczyszczenia dostające się do Bałtyku, przełowienie ryb, podwodny „hałas” sygnałów radiowych, presja turystów i sieci, w których toną duże ssaki morskie, zmieniają nasze morze w nieprzyjazne dla nich środowisko do życia. Zadbajcie z nami o bezpieczny Bałtyk dla fok i morświnów!

W bloku „Ja i środowisko” – zajmujecie się ochroną klimatu i najbardziej wrażliwych na jego zmianę gatunków, m.in. niedźwiedzia polarnego. Także w Polsce coraz częściej zdarzają się gwałtowne zjawiska pogodowe, na przykład długotrwałe upały i susze, powodzie i wichury. Najbardziej jednak z powodu zmiany klimatu cierpią zwierzęta, które potrzebują szczególnej przestrzeni do życia. Lodowiec, czyli dom niedźwiedzia polarnego, topnieje i dosłownie się kurczy razem z jego pożywieniem. Chrońcie razem z nami klimat przed nieodwracalną zmianą.

Dlaczego warto uczyć się z naszym programem?

  • „Przyjaciele Pandy” to wyjątkowy program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku 6–9, który powstał, aby inspirować je do właściwych wyborów na rzecz przyrody.
  • Dzieci otrzymują dostęp do wiedzy przyrodniczej zestawionej w trzech blokach tematycznych „Las”, „Woda” oraz „Ja i środowisko”. Wiedza ta przyda się zarówno Twojemu dziecku, jak i Tobie.
  • Opracowane przez nas materiały edukacyjne pozwalają przekazać dzieciom naukę o przyrodzie i ochronie środowiska w przyjazny i atrakcyjny sposób. Pakiet materiałów zachęcających dzieci do aktywnego udziału w zajęciach obejmuje książkę – zawierającą atrakcyjne karty pracy dla uczniów oraz instrukcje dla nauczycieli, plakat z zestawem wymienialnych naklejek uzupełniających temat lekcji, roczny dostęp do wciągających quizów na platformie internetowej Nauka to Zabawa (edukacja.wwf.pl).
  • Program, poza przekazaniem wiedzy, stymuluje rozwój dziecka poprzez ćwiczenia z pisowni i matematyki, prace plastyczne, zadania ruchowe i narzędzia multimedialne.
  • Trzy bloki tematyczne, realizowane łącznie, pozwalają przekazać wiedzę zgodną z wymaganiami programu nauczania klas I–III (podstawa programowa MEN).
  • „Przyjaciele Pandy” w prosty sposób uczą postaw przyjaznych dla środowiska naturalnego, dlatego wspólnie mamy szansę wykształcić świadome i wrażliwe na kwestie środowiskowe pokolenie.

* Fundacja zastrzega sobie prawo przekierowania środków na inne projekty, wymagające w danej chwili pilniejszej interwencji.

Powrót