Przykładowe materiały

Przygotowując program edukacyjny dla szkół podstawowych, skorzystaliśmy z wieloletniego doświadczenia i najlepszych praktyk w edukacji przyrodniczej, jakimi dysponuje WWF na świecie. Połączyliśmy je z doświadczeniem polskich nauczycieli i najnowszymi technologiami edukacyjnymi. Został on stworzony w oparciu o aktualnie obowiązującą podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej MEN. Dzięki temu stanowi cenne uzupełnienie treści podręcznikowych.

Program „Przyjaciele Pandy” w wyjątkowy sposób łączy naukę przyrody z edukacją polonistyczną, matematyczną i informatyczną. Uwzględnia również zajęcia plastyczne i ruchowe. Wykorzystuje innowacyjne narzędzie, jakim jest internetowa platforma edukacyjna. Stanowi ona cenne wsparcie merytoryczne i dydaktyczne dla nauczycieli, a dzieci inspiruje do samodzielnego poszukiwania wiedzy na temat zagadnień przyrodniczych. Dobór treści, różnorodność zaproponowanych form i metod pracy powodują, że lekcje z „Przyjaciółmi Pandy” są atrakcyjne i przyjazne dla małego odbiorcy.

Klasa, po zarejestrowaniu na platformie oraz wpłaceniu darowizny – już jako ambasador jednego z działań ochrony przyrody WWF – otrzymuje od nas pełny pakiet edukacyjny. Jest to roczny (obejmujący 12 miesięcy) dostęp do platformy z quizami tematycznymi na edukacja.wwf.pl i materiały z wybranego bloku „Las”, „Woda” lub „Ja i środowisko”, które przesłane będą w ciągu kilku dni przesyłką kurierską. W skład pakietu, który został wyprodukowany z dbałością o szczegóły i wydrukowany na papierze ekologicznym, wchodzą:

  • książka zawierająca atrakcyjne karty pracy dla uczniów oraz instrukcje dla nauczycieli,
  • plakat z zestawem wymienialnych naklejek uzupełniających temat lekcji,
  • dodatkowo dyplomy dla uczniów, nauczyciela oraz dyrekcji.

Zobacz przykładowe materiały edukacyjne dostępne w wersji rozszerzonej.

Powrót