Pytania i odpowiedzi

1
Czym zajmuje się Fundacja WWF Polska?

Jesteśmy międzynarodową fundacją, działającą na rzecz ochrony przyrody. Działamy na świecie od 1961 roku (w Polsce – od 1991 roku), aby zapobiegać degradacji środowiska naturalnego i budować przyszłość, w której ludzie żyją w harmonii z naturą.

Biura WWF znajdują się w ponad 80 krajach, ale jesteśmy aktywni w ponad 100. Od ponad 55 lat prowadzimy z sukcesem programy edukacji ekologicznej dla dzieci i dorosłych.

Aktualnie realizujemy ponad 1300 projektów środowiskowych na całym świecie, w tym kilkanaście w Polsce, m.in.: projekt ochrony Puszczy Karpackiej, ssaków i ptaków bałtyckich, polskich rzek, Morza Bałtyckiego, projekt ochrony dużych drapieżników (rysia, wilka, niedźwiedzia) oraz propagowanie i edukację w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Głównym celem wszystkich projektów Fundacji WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego poprzez realizację projektów przyrodniczych w kluczowych dla utrzymania bioróżnorodności miejscach na naszej planecie, jak również edukacja ekologiczna.

Aby uzyskać więcej informacji o WWF zachęcamy do odwiedzenia stron: www.wwf.pl.

2
Jak program „Przyjaciele Pandy” może pomóc nauczycielowi w realizacji podstawy programowej?

Program edukacji przyrodniczej „Przyjaciele Pandy” został opracowany na bazie aktualnie obowiązującej podstawy programowej z edukacji przyrodniczej dla klas I-III szkół podstawowych. Stanowi pomoc i inspirację zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Otwiera nieograniczone możliwości prowadzenia ciekawych zajęć poprzez propozycje aktywizujących działań edukacyjnych i zestawy pomocy dydaktycznych. Program w wyjątkowy sposób łączy treści z edukacji przyrodniczej z edukacją polonistyczną i matematyczną, uwzględnia również edukację plastyczną oraz potrzebę aktywności ruchowej dziecka.

Program edukacyjny składa się z trzech bloków tematycznych – „Las”, „Woda”, „Ja i środowisko”. Każdy zawiera zadania, przygotowane do realizacji w domu i szkole. Należą do nich książka z instrukcjami lekcji i kartami pracy, plakat z wymienialnymi naklejkami (w zależności od przerabianego tematu) oraz interaktywna platforma edukacyjna z quizami, do których można przystąpić samodzielnie lub zespołowo. Ponadto o terminie i tempie realizacji zadań decyduje nauczyciel, uwzględniając potrzeby i możliwości swoich uczniów oraz organizację pracy na lekcji w czasie całego roku szkolnego.

Oddając do dyspozycji nauczycieli materiały edukacyjne z programu „Przyjaciele Pandy”, gwarantujemy, że jest to absolutnie unikalny materiał dostępny na polskim rynku edukacyjnym, który powstał we współpracy z fachowcami zarówno z dziedziny ochrony środowiska, jak i edukacji. Został przetestowany w 46 szkołach podstawowych w całej Polsce, w których zdobył pozytywne recenzje.

3
Dlaczego program jest płatny?

Fundacja WWF jest niezależną organizacją, która może działać dzięki wsparciu finansowemu naszych darczyńców. Program edukacji przyrodniczej „Przyjaciele Pandy” jest finansowany ze środków Fundacji, dlatego wpłacona darowizna służy głównie pokryciu kosztów produkcji, druku oraz dostarczenia materiałów edukacyjnych, które udostępniamy w podziękowaniu za darowiznę. Każda kwota darowizny wpłacona ponad kwotę, o którą prosimy, zostanie przeznaczona na działalność statutową Fundacji, czyli ochronę przyrody i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt w Polsce i na świecie.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby materiały, które udostępniamy w programie „Przyjaciele Pandy” były jak najwyższej jakości (merytorycznie i graficznie atrakcyjne dla nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców), a jednocześnie, aby poziom kwoty darowizny, o którą prosimy, był w zasięgu możliwości finansowych każdego rodzica ucznia szkoły podstawowej. Koszt uczestnictwa w programie jednego ucznia to średnio 10 zł za rok korzystania z jednego bloku tematycznego.

4
Jak przystąpić do programu?

Przed zarejestrowaniem zachęcamy do odwiedzenia zakładki „Przetestuj program” na platformie Edukacja.wwf.pl i zapoznania się z materiałami, które zostały przygotowane specjalnie dla uczniów i nauczycieli klas I-III szkół podstawowych. Materiały są różnorodne, zawierają między innymi: quizy na platformie online, materiały interaktywne, materiały drukowane, karty pracy i instrukcje dla nauczyciela jak korzystać z materiałów WWF podczas realizacji lekcji o tematyce przyrodniczej. Całość została przygotowana w oparciu o założenia podstawy programowej nauczania początkowego.

Aby przystąpić do programu prosimy o zarejestrowanie się przez wypełnienie formularza danymi szkoły oraz nauczyciela, podanie numeru telefonu kontaktowego nauczyciela i wpłatę darowizny. W ciągu kilku dni roboczych od rejestracji na podany adres zostaną wysłane materiały drukowane w formie przesyłki kurierskiej, natomiast na podanego maila – potwierdzenie uzyskania dostępu do materiałów z wybranego tematu.

5
Jakie materiały dostanę po przystąpieniu do programu?

Przystąpienie do programu daje dostęp do dwóch rodzajów materiałów. Pierwszym z nich są quizy dostępne online na stronie Edukacja.wwf.pl. Drugim rodzajem są materiały drukowane, wysyłane kurierem na adres podany w formularzu rejestracyjnym. W skład materiałów drukowanych wchodzi podręcznik zawierający instrukcje dla nauczyciela i karty pracy ucznia, które są niezbędne do realizacji zadań oraz plakat z zestawem wielorazowych naklejek, stanowiący uzupełnienie treści zadań.

6
Kiedy i jak otrzymam materiały po wpłaceniu darowizny?

W momencie wyboru bloku i przystąpienia do programu nadany zostaje dostęp do quizów na stronie Edukacja.wwf.pl.

W ciągu kilku dni od przyłączenia się do programu na adres podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana paczka z materiałami drukowanymi. W skład przesyłki wchodzi podręcznik z instrukcjami dla nauczyciela i kartami pracy ucznia oraz plakat, który stanowi uzupełnienie treści podręcznikowych.

7
Jak korzystać z platformy?

Korzystanie z platformy jest bardzo proste. Platforma to nie tylko dostęp do gotowych quizów, ale i narzędzie do tworzenia własnych zadań. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki ,,Zobacz, jak to działa”. Zamieszczone tam treści w szybki i łatwy sposób przedstawiają możliwości platformy, wyjaśniając jak należy z niej korzystać.

8
Czy możliwa jest płatność gotówką lub przelewem?

Wpłatę darowizny można zrealizować poprzez przelew online na platformie płatności Transferuj.pl. Jeśli występują problemy z dokonaniem płatności w tej formie lub mają Państwo pytania, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: edukacja@wwf.pl lub numerem telefonu: 22 849 84 69 wew. 220.

9
Na jaki czas otrzymam dostęp do platformy po wpłaceniu darowizny?

Po wybraniu bloku tematycznego i wpłaceniu darowizny, w podziękowaniu klasa otrzyma dostęp do zawartych w nim materiałów online na 12 pełnych miesięcy. Materiały drukowane przechodzą na własność klasy od momentu dostarczenia ich przez kuriera z WWF.

10
Czy mogę skorzystać jednocześnie z więcej niż jednego bloku?

Tak, jest to możliwe, jednak nie rekomendujemy takiego rozwiązania. Każdy blok zawiera dużą ilość materiału, który będzie sukcesywnie rozbudowywany. Jednoczesne korzystanie z różnych tematycznie bloków może okazać się trudne do realizacji.

11
Jestem nauczycielem klasy I szkoły podstawowej, który blok powinnam wybrać?

Dla Fundacji WWF priorytetem jest danie nauczycielowi pełnej swobody realizacji programu. Dlatego wszystkie trzy bloki zostały zbudowane tak, aby ich wykorzystanie było możliwe w dowolnym momencie nauczania początkowego. Nauczyciel sam decyduje, który blok chce zrealizować w danym roku. Przed podjęciem decyzji o wyborze bloku zachęcamy do odwiedzenia zakładki „Przetestuj program” na platformie Edukacja.wwf.pl i zapoznania się z treścią przykładowych materiałów.

12
Czy mogę zapoznać się z materiałami zanim wpłacę darowiznę?

Tak. W tym celu należy udać się do zakładki „Przetestuj program". Zamieszczone zostały tam informacje o każdym z bloków programu „Przyjaciele Pandy", przykładowe zadania, quizy, bajki oraz wzory pomocy dydaktycznych, będących częścią zestawów. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi trzema blokami przed wpłaceniem darowizny.

Zadaj pytanie

Powrót