Pytania i odpowiedzi

1
Czym zajmuje się Fundacja WWF Polska?

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Naszą misją jest powstrzymanie szybko postępującej degradacji przyrody dla utrzymania bioróżnorodności, ale również edukacja ekologiczna.

Chronimy przyrodę z ludźmi i dla ludzi.

Przyświeca nam założenie, że myśląc globalnie, należy działać lokalnie. Dlatego silnie koncentrujemy się na naszym krajowym bogactwie przyrodniczym. Polskie środowisko naturalne należy do najbardziej unikatowych w skali Europy. Ochrona wspaniałej reliktowej Puszczy Karpackiej, odbudowa populacji rysia nizinnego na Mazurach, zapobieganie zanieczyszczeniom Bałtyku, proponowanie mądrego i przyjaznego prawa w zakresie gospodarki leśnej i wycinki drzewostanu, czy zapobieganie degradacji najpiękniejszych polskich rzek to wielkie wyzwania, którym nie podołalibyśmy sami. Istniejemy w Polsce od ponad 15 lat i dzięki wsparciu ponad 50 000 darczyńców przyczyniamy się do ratowania najcenniejszych obszarów w naszym kraju. Razem możemy więcej.

Aby uzyskać więcej informacji o WWF, zachęcamy do odwiedzenia strony wwf.pl.

2
Jak program „Przyjaciele Pandy” może pomóc nauczycielowi w realizacji podstawy programowej?

„Przyjaciele Pandy” to wyjątkowy program edukacji ekologicznej dla klas I–III szkół podstawowych oraz świetlic, w ramach którego inspirujemy dzieci do właściwych wyborów na rzecz przyrody.

Przygotowując program edukacyjny dla szkół podstawowych, skorzystaliśmy z wieloletniego doświadczenia i najlepszych praktyk w edukacji przyrodniczej, jakimi dysponuje WWF na świecie. Połączyliśmy je z doświadczeniem polskich nauczycieli i najnowszymi technologiami edukacyjnymi. Został on stworzony w oparciu o aktualnie obowiązującą podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej MEN.

Program „Przyjaciele Pandy” spełnia zasadę zintegrowanego nauczania – łączy naukę przyrody z edukacją polonistyczną, matematyczną i informatyczną. Uwzględnia również zajęcia plastyczne i ruchowe. Wykorzystuje innowacyjne narzędzie, jakim jest internetowa platforma edukacyjna. Stanowi ona cenne wsparcie merytoryczne i dydaktyczne dla nauczycieli, a dzieci inspiruje do samodzielnego poszukiwania wiedzy na temat zagadnień przyrodniczych. Dobór treści, różnorodność zaproponowanych form i metod pracy powodują, że lekcje z „Przyjaciółmi Pandy” są atrakcyjne i przyjazne dla małego odbiorcy.

Program uzyskał pozytywną ocenę Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz 90 proc. nauczycieli biorących udział w pilotażu, który przeprowadzono w klasach I–III w 46 szkołach podstawowych w całej Polsce.

3
Dlaczego warto przystąpić do programu?
 • „Przyjaciele Pandy” to wyjątkowy program edukacji ekologicznej dla dzieci z klas I-III, który powstał, aby inspirować je do właściwych wyborów na rzecz przyrody.
 • Dzieci otrzymują dostęp do wiedzy przyrodniczej zestawionej w trzech blokach tematycznych „Las”, „Woda” oraz „Ja i środowisko”. Wiedza ta przyda się zarówno Twojemu dziecku, jak i Tobie.
 • Opracowane przez nas materiały edukacyjne pozwalają przekazać dzieciom naukę o przyrodzie i ochronie środowiska w przyjazny i atrakcyjny sposób. Pakiet materiałów zachęcających dzieci do aktywnego udziału w zajęciach obejmuje książkę – zawierającą atrakcyjne karty pracy dla uczniów oraz instrukcje dla nauczycieli, plakat z zestawem wymienialnych naklejek uzupełniających temat lekcji, roczny dostęp do wciągających quizów na platformie internetowej Nauka to Zabawa (edukacja.wwf.pl).
 • Program, poza przekazaniem wiedzy, stymuluje rozwój dziecka poprzez ćwiczenia z pisowni i matematyki, prace plastyczne, zadania ruchowe i narzędzia multimedialne.
 • Trzy bloki tematyczne, realizowane łącznie, pozwalają przekazać wiedzę zgodną z wymaganiami programu nauczania klas I-III (podstawa programowa MEN).
 • „Przyjaciele Pandy” w prosty sposób uczą postaw przyjaznych dla środowiska naturalnego, dlatego wspólnie mamy szansę wykształcić świadome i wrażliwe na kwestie środowiskowe pokolenie.
4
Czym różni się wersja rozszerzona od podstawowej?

Wersja podstawowa – to pomoc dydaktyczna i merytoryczna dla nauczyciela w postaci materiałów do pobrania on-line. Po rejestracji na naszym portalu nauczyciel otrzymuje bezpłatne materiały edukacyjne z wybranego bloku tematycznego. W tym wariancie, w obrębie trzech bloków tematycznych „Las”, „Woda” oraz „Ja i środowisko”, dostępnych jest łącznie 15 lekcji i 9 quizów na platformie internetowej.

Wersja rozszerzona – to merytoryczne i dydaktyczne wsparcie dla nauczyciela i klasy w postaci wydrukowanych materiałów, całorocznego dostępu do platformy edukacyjnej, a jednocześnie wymierna pomoc zagrożonym gatunkom zwierząt. Kompletne trzy bloki tematyczne „Las”, „Woda” oraz „Ja i środowisko”, wykorzystane łącznie, pozwalają zrealizować podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej MEN oraz spełniają zasadę zintegrowanego nauczania.

Uczniowie, przystępując do realizacji konkretnych bloków tematycznych, stają się ambasadorami wybranej sprawy. Co ważne – wybór rozszerzonej wersji programu to prawdziwa pomoc zagrożonym gatunkom! Ta ścieżka wiąże się z przekazaniem darowizny w wysokości 200 zł na konkretny cel przyrodniczy realizowany przez WWF. Każda klasa, która została ambasadorem wybranego celu przyrodniczego, otrzymuje atrakcyjny pakiet edukacyjny, w skład którego wchodzą:

 • książka zawierająca atrakcyjne karty pracy dla uczniów oraz instrukcje dla nauczycieli,
 • plakat z zestawem wymienialnych naklejek uzupełniających temat lekcji,
 • roczny dostęp do wciągających quizów na platformie internetowej Nauka to Zabawa (edukacja.wwf.pl),
 • dodatkowo dyplomy dla uczniów, nauczyciela oraz dyrekcji.
5
Dlaczego program w wersji rozszerzonej wiąże się z wpłatą darowizny?

Fundacja WWF jest niezależną organizacją, która może działać dzięki wsparciu finansowemu naszych darczyńców. Darowizna, w wysokości 200 zł, wpłacona w procesie przystąpienia klasy do programu w wersji rozszerzonej, przeznaczona jest na konkretny cel przyrodniczy realizowany przez WWF*.

W bloku „Las” – chronicie z nami duże drapieżniki polskie, czyli wilka, rysia i niedźwiedzia. Wycinki lasów, presja człowieka, szkodliwe mity, a nawet odstrzały to najważniejsze zagrożenia odpowiedzialne za spadek liczebności dużych drapieżników. Pomóżcie tym pięknym chronionym zwierzętom wrócić do naszych lasów i prowadzić dzikie życie na wolności.

W bloku „Woda” – pomagacie ssakom morskim Bałtyku, czyli foce szarej i morświnowi. Zanieczyszczenia dostające się do Bałtyku, przełowienie ryb, podwodny „hałas” sygnałów radiowych, presja turystów i sieci, w których toną duże ssaki morskie, zmieniają nasze morze w nieprzyjazne dla nich środowisko do życia. Zadbajcie z nami o bezpieczny Bałtyk dla fok i morświnów!

W bloku „Ja i środowisko” – zajmujecie się ochroną klimatu i najbardziej wrażliwych na jego zmianę gatunków, m.in. niedźwiedzia polarnego. Także w Polsce coraz częściej zdarzają się gwałtowne zjawiska pogodowe, na przykład długotrwałe upały i susze, powodzie i wichury. Najbardziej jednak z powodu zmiany klimatu cierpią zwierzęta, które potrzebują szczególnej przestrzeni do życia. Lodowiec, czyli dom niedźwiedzia polarnego, topnieje i dosłownie się kurczy, razem z jego pożywieniem. Chrońcie razem z nami klimat przed nieodwracalną zmianą!

Środki na darowiznę mogą pochodzić z budżetu klasy, Rady Rodziców lub być zebrane w ramach zbiórki klasowej. Przy ponad dwudziestoosobowej klasie, kwota ta stanowi mniej niż 10 zł od dziecka w ramach całorocznego programu edukacyjnego. Może ona mieć charakter na przykład kiermaszu, podczas którego uczniowie zaoferują własnoręcznie wykonane ekologiczne drobiazgi – pocztówki, plakaty, origami, maski zwierząt, czy wypieki (np. ciastka w postaci łapy niedźwiedzia!). Dzieci nie tylko gromadzą wówczas fundusze na ważny cel, ale także zyskują poczucie skuteczności wspólnego zaangażowania, widząc efekt swoich wysiłków.

* Fundacja zastrzega sobie prawo przekierowania środków na inne projekty, wymagające w danej chwili większej interwencji.

6
Z jakich środków finansowany jest program?

Program edukacji przyrodniczej „Przyjaciele Pandy” finansowany jest ze środków Fundacji dzięki zaangażowaniu darczyńców. Wpłacone darowizny pozwalają pokryć koszty produkcji, druku oraz dostarczenia materiałów edukacyjnych pod wskazany w formularzu adres.

7
Jak przystąpić do programu w wersji podstawowej?

Po wejściu na stronę kliknij „WEŹ UDZIAŁ”, potem wybierz „ZAREJESTRUJ KLASĘ DO WERSJI PODSTAWOWEJ”. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin, następnie potwierdź wybór jednego z bloków „Las”, „Woda” lub „Ja i środowisko”, klikając w obrazek. Wypełnij krótki formularz na podstronie, przeczytaj i zaakceptuj regulamin, kliknij „ZAPISZ”. Po ukończonym procesie rejestracji pobierz bezpłatne materiały edukacyjne z wybranego zakresu tematycznego i korzystaj z materiałów edukacyjnych.

8
Jak przystąpić do programu w wersji rozszerzonej?

Wybierzcie razem z uczniami cel przyrodniczy, który chcecie chronić. Po wejściu na stronę kliknij „WEŹ UDZIAŁ”, potem wybierz „ZAREJESTRUJ KLASĘ DO WERSJI ROZSZERZONEJ”. Następnie wybierz jeden z bloków „Las”, „Woda” lub „Ja i środowisko”, a tym samym cel przyrodniczy, który chcecie chronić razem z klasą. Wypełnij formularz, przeczytaj i zaakceptuj regulamin, kliknij „ZAPISZ” i raz jeszcze potwierdź wybór bloku, klikając w obrazek. Po uzupełnieniu krótkiego formularza, zostaniesz przekierowany na platformę płatności elektronicznej Transferuj.pl, za pośrednictwem której dokonasz darowizny* w formie przelewu on-line. Po ukończonym procesie rejestracji i dokonaniu płatności otrzymasz automatycznie całoroczny dostęp (12 miesięcy od dnia rejestracji) do wciągających quizów przyrodniczych, bajek i innych interaktywnych treści dostępnych po zalogowaniu na platformie internetowej Nauka to Zabawa (edukacja.wwf.pl). W ciągu kilku dni w przesyłce kurierskiej otrzymasz również pakiet wydrukowanych materiałów, w skład którego wchodzą:

 • plakat z serią wymiennych naklejek związanych z tematyką wybranego bloku,
 • książka, która stanowi przewodnik po programie. Zebraliśmy w niej instrukcje dla nauczyciela oraz karty pracy dla uczniów, które uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne i pomogą w realizacji podstawy programowej,
 • dodatkowo dyplomy dla dyrekcji szkoły, nauczyciela oraz wszystkich Przyjaciół Pandy, czyli dzieci z całej klasy.

* Środki na darowiznę mogą pochodzić z budżetu klasy, Rady Rodziców lub zostać zebrane w ramach zbiórki klasowej. Może ona mieć charakter na przykład kiermaszu, podczas którego uczniowie zaoferują własnoręcznie wykonane ekologiczne drobiazgi – pocztówki, plakaty, origami, maski zwierząt, czy wypieki (np. ciastka w postaci łapy niedźwiedzia!). Dzieci nie tylko gromadzą wówczas fundusze na ważny cel, ale także zyskują poczucie skuteczności wspólnego zaangażowania, widząc efekt swoich wysiłków.

9
Czy mogę przystąpić do programu najpierw w wersji podstawowej, a potem rozszerzonej?

Tak, można przystąpić do wersji podstawowej programu, a następnie przejść do jego rozszerzonej wersji. Warto jednak od razu przystąpić do wersji rozszerzonej, żeby przerabiać z dziećmi program chronologicznie i na podstawie kompletnego zestawu materiałów.

10
Jakie materiały dostanę po przystąpieniu do programu?

W wersji podstawowej, po ukończonym procesie rejestracji, automatycznie otrzymasz dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych z wybranego bloku tematycznego. Pakiet obejmuje 5 lekcji wraz z kartami pracy dla uczniów oraz dostęp do 3 quizów na platformie Nauka to Zabawa (edukacja.wwf.pl), sprawdzających wiedzę dzieci w zakresie przerobionego tematu.

Lekcje uwzględniają zabawy ruchowe, zadania z elementami kolorowania, uzupełnianki i dopasowanki kształcące umiejętności matematyczne, językowe i plastyczne.

W wersji rozszerzonej, po ukończonym procesie rejestracji i dokonaniu darowizny, automatycznie otrzymasz całoroczny dostęp (ważny 12 miesięcy od dnia rejestracji) do wciągających quizów przyrodniczych, bajek i innych interaktywnych treści, dostępnych po zalogowaniu na platformie internetowej Nauka to Zabawa (edukacja.wwf.pl). W ciągu kilku dni w przesyłce kurierskiej otrzymasz również pakiet wydrukowanych materiałów, w skład którego wchodzą:

 • plakat z serią wymiennych naklejek związanych z tematyką wybranego bloku,
 • książka, która stanowi przewodnik po programie. Zebraliśmy w niej instrukcje dla nauczyciela oraz karty pracy dla uczniów, które uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne i pomogą w realizacji podstawy programowej,
 • dodatkowo dyplomy dla dyrekcji szkoły, nauczyciela oraz wszystkich Przyjaciół Pandy, czyli dzieci z całej klasy.
11
Kiedy i jak otrzymam materiały po wpłaceniu darowizny?

Po ukończonym procesie rejestracji i dokonaniu darowizny automatycznie otrzymasz całoroczny dostęp (ważny 12 miesięcy od dnia rejestracji) do wciągających quizów przyrodniczych, bajek i innych interaktywnych treści dostępnych po zalogowaniu na platformie internetowej Nauka to Zabawa (edukacja.wwf.pl).

Dodatkowo w ciągu kilku dni w przesyłce kurierskiej otrzymasz również pakiet wydrukowanych materiałów, w skład którego wchodzą:

 • plakat z serią wymiennych naklejek związanych z tematyką wybranego bloku,
 • książka, która stanowi przewodnik po programie. Zebraliśmy w niej instrukcje dla nauczyciela oraz karty pracy dla uczniów, które uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne i pomogą w realizacji podstawy programowej,
 • dodatkowo dyplomy dla dyrekcji szkoły, nauczyciela oraz wszystkich Przyjaciół Pandy, czyli dzieci z całej klasy.
12
Jak korzystać z platformy?

Korzystanie z platformy jest bardzo proste. Platforma to nie tylko dostęp do gotowych quizów, ale i narzędzie do tworzenia własnych zadań. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki ,,Zobacz, jak to działa”, dostępnej dla zalogowanych użytkowników. Zamieszczone tam treści w szybki i łatwy sposób przedstawiają możliwości platformy, wyjaśniając, jak należy z niej korzystać.

13
Czy darowiznę można przekazać gotówką lub przelewem?

Wpłatę darowizny można zrealizować poprzez przelew on-line na platformie płatności Transferuj.pl. Jeśli występują problemy z dokonaniem płatności w tej formie lub mają Państwo pytania, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: edukacja@wwf.pl lub numerem telefonu: 22 849 84 69 wew. 220.

14
Na jaki czas otrzymam dostęp do platformy po wpłaceniu darowizny?

Zarówno w wersji podstawowej, jak i rozszerzonej dostęp do treści edukacyjnych na platformie edukacja.wwf.pl udzielany jest na cały rok, tj. 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od daty rejestracji. Zakres dostępu zależy od wybranej wersji programu.

15
Czy mogę skorzystać jednocześnie z więcej niż jednego bloku tematycznego?

Tak, jest to możliwe, należy jednak wziąć pod uwagę, że oznacza to większą ilość materiałów do przerobienia. Każdy blok jest przewidziany na jeden rok szkolny. To oznacza, że nauczyciel powinien indywidualnie zaplanować realizację programu. Ufamy, że każdy nauczyciel zna możliwości i zainteresowania swojej klasy, dzięki czemu z pewnością wybierze najlepszy sposób wykorzystania materiałów edukacyjnych „Przyjaciele Pandy”.

16
Który blok powinienem wybrać jako nauczyciel I klasy?

Wszystkie trzy bloki zostały zbudowane tak, aby ich wykorzystanie było możliwe w dowolnym momencie nauczania początkowego. Nauczyciel sam lub w porozumieniu z uczniami decyduje, który blok chcą zrealizować w danym roku. Przed podjęciem decyzji o wyborze bloku zachęcamy do odwiedzenia zakładki „ZOBACZ PRZYKŁADOWE MATERIAŁY” i zapoznania się z treścią przykładowych materiałów.

Najczęściej jednak nauczyciele wybierają bloki w kolejności „Las”, „Woda” oraz „Ja i środowisko”, ponieważ taki tok nauczania naśladuje kolejność przerabianych tematów w ramach podstawy programowej.

17
Czy mogę zapoznać się z materiałami, zanim wpłacę darowiznę?

Tak. W tym celu należy kliknąć zakładkę „ZOBACZ PRZYKŁADOWE MATERIAŁY”. Zamieszczone zostały tam informacje o każdym z bloków programu „Przyjaciele Pandy”, przykładowe zadania, quizy, bajki oraz wzory pomocy dydaktycznych, będących częścią pakietów edukacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi trzema blokami przed wpłaceniem darowizny lub skorzystaniem z podstawowej wersji programu.

18
Czy rodzic może zarejestrować klasę do programu?

Rejestracji klasy do programu powinien dokonać nauczyciel lub wychowawca w świetlicy.

Rodzic może skorzystać z opcji zgłoszenia klasy do programu. Po wypełnieniu formularza, otrzymuje on od nas materiały informacyjne o programie, które może następnie rozesłać do innych rodziców z klasy oraz nauczyciela swojego dziecka. Informacje mogą być pomocne w podjęciu decyzji o udziale klasy w programie. Wspomniane materiały rodzic może wysłać również bezpośrednio do szkoły, aby o programie dowiedzieli się inni nauczyciele klas I–III lub wychowawcy na świetlicy.

19
Czy program może być realizowany w starszych klasach niż I–III?

Nie rekomendujemy. Program został stworzony w oparciu o aktualnie obowiązującą podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej MEN i przeznaczony jest dla uczniów z klas I–III.

20
Co to znaczy, że program spełnia podstawę programową MEN?

Oznacza to, że program realizuje treści zawarte w obowiązującej podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dla klas I-III szkoły podstawowej. Innymi słowy, w ramach nauki z "Przyjaciółmi Pandy" uczniowie pozyskują wiedzę o świecie, zgodne z zaplanowanymi przez MEN wytycznymi dla danego etapu edukacji.

21
Czy rodzic może zgłosić dziecko do programu i realizować program np. w ramach nauczania domowego?

Większość treści programu można przerobić samodzielnie w ramach np. nauczania domowego. Warto wiedzieć jednak, że program został zaprojektowany dla klasy. Oznacza to, że zespołowe zabawy ruchowe czy opcja rozwiązywania quizów z całą klasą (można też osobno), będzie trudniejsza w realizacji indywidualnie lub w bardzo małej grupie dzieci. Zdając jednak sobie sprawę z tych ograniczeń, można zaprosić do zabawy innych członków rodziny lub zaplanować ją w większej grupie dzieci.

Częścią pakietu w wersji rozszerzonej są dyplomy dla całej klasy, nauczyciela oraz dyrekcji, które w przypadku realizacji programu przez rodzica z dzieckiem nie będą w całości wykorzystane.

Zadaj pytanie

Powrót