Referencje

Program uzyskał pozytywną ocenę Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz 90 proc. nauczycieli biorących udział w pilotażu program, który przeprowadzono w klasach I–III w 46 szkołach podstawowych w całej Polsce.

Program „Przyjaciele Pandy” to duże wsparcie dla nauczycieli i uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Wszystkie trzy części programu „Las”, „Woda” oraz „Ja i środowisko” pokazują zagrożenia związane z degradacją środowiska naturalnego, uwrażliwiają na tematykę i dają rozwiązania. Wskazują, że każde nasze nawet drobne działanie będzie małym wkładem w proces, który może przynieść sukces – będzie nim życie człowieka w harmonii z przyrodą.
Treści zawarte w materiałach są zgodne z podstawą programową i sprawdzą się jako dodatkowa obudowa metodyczna w nauczaniu przyrody w edukacji wczesnoszkolnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018 r.

Program „Przyjaciele Pandy” pozwala dzieciom w doskonały sposób poznać tajemnice przyrody. Każde z zadań z łatwością można dopasować do omawianych zagadnień. Program pozwala nauczycielowi na elastyczność, nie jest „przeładowany”.

mgr Małgorzata Tkaczuk
Szkoła Podstawowa nr 65 im. W. Orkana, Warszawa

Program edukacyjny WWF Polska stanowi atrakcyjną propozycję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera materiał, który jest przystępny dla ucznia oraz instrukcje dla nauczyciela. Zaproponowane zadania mogą stanowić uzupełnienie treści programowych realizowanych podczas zajęć. Autorki programu przygotowały atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Podczas testowania programu (blok „Las”) moi uczniowie z entuzjazmem wykonywali zaproponowane zadania. Po przeprowadzonych zajęciach z satysfakcją stwierdziłam, że wszyscy uczniowie rozpoznają i znają cechy charakterystyczne 12 ptaków występujących w Polsce.

mgr Joanna Bobryk
Szkoła Podstawowa im. Unitów Podlaskich w Olszance (woj. mazowieckie)

Program edukacyjny opracowany przez WWF Polska jest świetną bazą pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli. Treści i zadania, które zawiera, są w pełni zgodne z obowiązującą podstawą programową. Program ma duży zasób ilustracji – są nieodzowną częścią procesu dydaktycznego dzieci. Dzięki nim uczniowie poznają i poszerzają swoją wiedzę o otaczającym świecie, a quizy pozwalają im sprawdzić wiadomości

mgr Ewelina Szubierajska
Szkoła Podstawowa nr 312 im. E. Szelburg-Zarembiny, Warszawa

Ciekawość poznawcza, więcej widzieć, słyszeć, to naturalna potrzeba każdego dziecka. Zadaniem edukacji przyrodniczej jest odpowiedzieć na pytania ucznia, wywołać nowe, rozbudzić jego ciekawość poznawczą wobec otaczającej rzeczywistości. Doskonałą okazję ku temu stwarza korzystanie przez nauczycieli z programu edukacyjnego opracowanego przez WWF Polska. Program został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Cele i treści zostały precyzyjnie określone. Procedury osiągania celów zostały dostosowane do możliwości dzieci. Postawione cele będą realizowane za pomocą aktywizujących metod pracy, co służy rozwojowi procesów poznawczych dziecka. Realizacja tego programu umożliwi dzieciom rozwijanie uwagi, pamięci, wyobraźni i przełamywanie nieśmiałości. Wpłynie korzystnie na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej dzieci. Jego wdrażanie umożliwi dzieciom rozwój sfery poznawczej, rozbudzi ciekawość wobec otaczającej przyrody. Rozwinie poczucie odpowiedzialności za stan otaczającej nas rzeczywistości.

mgr Joanna Matysiak Pietrucha
ZSP w Józefosławiu
Powrót