Jestem rodzicem / opiekunem

Rodzice dzieci w wieku 6–10 lat, którzy wzięli udział w badaniu* przeprowadzonym na zlecenie WWF, deklarują ogólne zadowolenie z poziomu wiedzy ich dzieci na tematy przyrodnicze. Jednakże większość z nich (82 proc.) chciałaby, aby dzieci otrzymywały w szkole bardziej pogłębioną wiedzę o przyrodzie i ochronie środowiska.

Chcesz, aby Twoje dziecko w atrakcyjny sposób poznawało, jak funkcjonuje przyroda i jak nasze codzienne zachowania wpływają na ochronę środowiska naturalnego? Koniecznie zgłoś jego klasę do udziału w naszym programie „Przyjaciele Pandy”!

Dlaczego warto przystąpić do programu?

  • „Przyjaciele Pandy” to wyjątkowy program edukacji ekologicznej dla klas I–III szkół podstawowych oraz świetlic, który powstał, aby inspirować już najmłodsze dzieci do właściwych wyborów na rzecz przyrody.
  • Dzieci otrzymują dostęp do wiedzy przyrodniczej zestawionej w trzech blokach tematycznych „Las”, „Woda” oraz „Ja i środowisko”. Wiedza ta przyda się zarówno Twojemu dziecku, jak i Tobie.
  • Opracowane przez nas materiały edukacyjne pozwalają przekazać dzieciom naukę o przyrodzie i ochronie środowiska w przyjazny i atrakcyjny sposób.
  • Klasa otrzymuje pakiet atrakcyjnych materiałów edukacyjnych zachęcający dzieci do aktywnego udziału w zajęciach. Materiały są w wersji on-line lub/i drukowanej, zależnie od wybranego wariantu programu. Pakiet materiałów w wersji rozszerzonej obejmuje książkę zawierającą atrakcyjne karty pracy dla uczniów oraz instrukcje dla nauczycieli, plakat z zestawem wymienialnych naklejek uzupełniających temat lekcji oraz roczny dostęp do wciągających quizów na platformie internetowej Nauka to Zabawa (edukacja.wwf.pl).
  • Program, poza przekazaniem wiedzy przyrodniczej, stymuluje rozwój dziecka poprzez ćwiczenia z pisowni i matematyki, prace plastyczne, zadania ruchowe i narzędzia multimedialne.
  • Trzy bloki tematyczne, realizowane łącznie, pozwalają zdobyć i utrwalić wiedzę zgodną z wymaganiami programu nauczania dla klas I–III (podstawa programowa MEN).
  • Dzieci uczą się zaangażowania na rzecz środowiska naturalnego, co wspomaga kształtowanie świadomego i wrażliwego na kwestie środowiskowe pokolenia.
  • Przystępując do programu w wariancie rozszerzonym, klasa wspiera razem z nami zagrożone gatunki lub ochronę klimatu poprzez przekazanie darowizny na wybrany cel.

3 kroki do zgłoszenia klasy Twojego dziecka do programu.

KROK 1 Naciśnij przycisk „WYPEŁNIJ FORMULARZ” znajdujący się poniżej. Podaj w nim dane i wyślij do nas.

KROK 2 W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz od nas drogą mailową materiały informacyjne o programie edukacji ekologicznej „Przyjaciele Pandy”.

KROK 3 Roześlij otrzymane materiały do innych rodziców z klasy oraz nauczyciela Twojego dziecka. Razem podejmijcie decyzję o udziale klasy w programie. Otrzymane materiały możesz wysłać również bezpośrednio do szkoły, aby o programie dowiedzieli się także inni nauczyciele klas I–III lub wychowawcy na świetlicy.

Jeśli chcesz samodzielnie wyposażyć klasę swojego dziecka w atrakcyjne i pełne treści materiały edukacyjne, które pozwolą jej urozmaicić naukę, zachęcamy do skorzystania z rozszerzonego wariantu programu. Pomóż klasie swojego dziecka uczyć się przyrody i chronić ją w gronie „Przyjaciół Pandy” WWF.

* Przeprowadzony na zlecenie Fundacji WWF Polska sondaż CAWI na panelu internetowym Kantar Polska, na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej N=500 rodziców dzieci w wieku 6–10 lat.