Bloki programu rozszerzonego

Wersja rozszerzona programu „Przyjaciele Pandy” to wsparcie merytoryczne i dydaktyczne dla nauczyciela i klasy, a także wymierna pomoc zagrożonym gatunkom zwierząt!

Trzy kompletne bloki tematyczne „Las”, „Woda” oraz „Ja i środowisko”, realizowane łącznie pozwalają zdobyć i utrwalić wiedzę zgodną z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej MEN oraz spełniają zasadę zintegrowanego nauczania.

Uczniowie, przystępując do realizacji konkretnych bloków tematycznych, stają się ambasadorami wybranej sprawy. Co ważne – wybór rozszerzonej wersji programu to prawdziwa pomoc zagrożonym gatunkom! Ta ścieżka wiąże się z przekazaniem darowizny* w wysokości 200 zł na konkretny cel przyrodniczy realizowany przez WWF. Każda klasa, która została ambasadorem wybranego celu przyrodniczego, otrzymuje atrakcyjny pakiet edukacyjny i jednocześnie realnie pomaga chronić przyrodę.

Środki na darowiznę mogą pochodzić z budżetu klasy, Rady Rodziców lub być zebrane w ramach zbiórki klasowej. Może ona mieć charakter na przykład kiermaszu, podczas którego uczniowie zaoferują własnoręcznie wykonane ekologiczne drobiazgi – pocztówki, plakaty, origami, maski zwierząt, czy wypieki (np. ciastka w postaci łapy niedźwiedzia!). Dzieci nie tylko gromadzą wówczas fundusze na ważny cel, ale także zyskują poczucie skuteczności wspólnego zaangażowania, widząc efekt swoich wysiłków.

W ramach bloku „Las” klasie będzie towarzyszyć przez cały rok plakat z dużym drzewem zmieniającym oprawę stosownie do sezonu. „Letnie” naklejki ptaków i liści uczniowie wymienią zimą na czapy śniegu, karmnik i zapasy żołędzi. Dzieci poznają dźwięki różnych gatunków ptaków, przyjrzą się grzybom jadalnym i trującym, a także dowiedzą się, co nam dają i czego potrzebują do życia rośliny. Spotkają duże drapieżniki naszych lasów, wysłuchają „Bajki o dobrym wilku”, a nawet wystawią jej własną wersję, wykorzystując załączony papierowy teatrzyk. Edukacyjne zabawy ruchowe w klasie i zadania na zewnątrz pomogą uczniom poznać zagadki przyrody różnymi zmysłami. Interaktywne quizy na platformie utrwalą, czym się różni bór od grądu i co oznacza las równikowy. Nie pomylą się już także jesion z lipą, ani świerk z sosną! Dzieci sprawdzą, w których warstwach lasu spotkają jeża, dzięcioła czy jelenia. Z „Bajką o starym dębie” natomiast klasa przeżyje rok z życia lasu oczyma jednego z jego najstarszych mieszkańców – wiekowego drzewa.

W bloku „Las” – chronicie z nami duże drapieżniki polskie, czyli wilka, rysia i niedźwiedzia. Wycinki lasów, presja człowieka, szkodliwe mity, a nawet odstrzały to najważniejsze zagrożenia odpowiedzialne za spadek liczebności dużych drapieżników. Pomóżcie tym pięknym chronionym zwierzętom wrócić do naszych lasów i prowadzić dzikie życie na wolności.

Wersja rozszerzona bloku „Woda” przedstawia na plakacie z mapą Polski nasze największe jeziora, rzeki i wybrzeże Bałtyku. „Bajka o kaczce, co się w podróż wybrała” zabierze klasę do świata ssaków, mięczaków i ptaków wodnych, których spotyka po drodze tytułowa krzyżówka. Uczniowie rozpoznają wody powierzchniowe i sprawdzą poprzez doświadczenie właściwości zamarzniętej wody. Stworzą makietę akwarium, nauczą się odróżniać ukleję od sandacza czy dorsza od okonia. W interaktywnych quizach dowiedzą się m.in. za co odpowiada płetwa grzbietowa ryby i jak porusza się nartnik. Poznają większe miasta leżące na linii polskich rzek i zastanowią się, jak zostać na plaży odpowiedzialnym turystą. Poszukają wody w różnych stanach skupienia i ustalą jej rolę tak w naszym ciele, jak i środowisku naturalnym.

W bloku „Woda” – pomagacie ssakom morskim Bałtyku, czyli foce szarej i morświnowi. Zanieczyszczenia dostające się do Bałtyku, przełowienie ryb, podwodny „hałas” sygnałów radiowych, presja turystów i sieci, w których toną duże ssaki morskie, zmieniają nasze morze w nieprzyjazne dla nich środowisko do życia. Zadbajcie z nami o bezpieczny Bałtyk dla fok i morświnów!

W bloku „Ja i środowisko” klasa przeniesie się w dwa światy, które przedstawia plakat z naklejkami oraz „Bajka o dwóch braciach”. Jeden z braci ćwiczy, prawidłowo się odżywia i dba o otoczenie, drugi natomiast ma niewłaściwe nawyki, a świat wokół niego jest pełen zanieczyszczeń. Uczniowie przyswoją zasady odżywiania i rolę ważniejszych narządów w ciele człowieka. Policzą, ile produkujemy śmieci, zużywamy wody i energii, poznają rodzaje opakowań i co oznacza zasada 3R. Dzieci zagrają w opakowaniowe sudoku i przekonają się, jak sznurek Jurka doprowadził do powstania na szkolnym boisku… wysypiska! W trakcie doświadczenia sprawdzą, czy łatwo oczyścić morze z wycieku ropy i innych zanieczyszczeń. Dzięki interaktywnym quizom natomiast poznają konkretne pomysły na zmniejszenie własnego śladu ekologicznego w życiu codziennym.

W bloku „Ja i środowisko” – zajmujecie się ochroną klimatu i najbardziej wrażliwych na jego zmianę gatunków, m.in. niedźwiedzia polarnego. Także w Polsce coraz częściej zdarzają się gwałtowne zjawiska pogodowe, na przykład długotrwałe upały i susze, powodzie i wichury. Najbardziej jednak z powodu zmiany klimatu cierpią zwierzęta, które potrzebują szczególnej przestrzeni do życia. Lodowiec, czyli dom niedźwiedzia polarnego, topnieje i dosłownie się kurczy razem z jego pożywieniem. Chrońcie razem z nami klimat przed nieodwracalną zmianą.

W opcji rozszerzonej, po rejestracji na naszym portalu, wyborze konkretnego bloku tematycznego i opłaceniu darowizny, klasa – już jako ambasador jednego z działań ochrony przyrody WWF – otrzymuje od nas pełny pakiet edukacyjny. Jest to roczny (obejmujący 12 miesięcy) dostęp do platformy z quizami tematycznymi na edukacja.wwf.pl i materiały z wybranego bloku: „Las”, „Woda” lub „Ja i środowisko”, które będą przesłane w ciągu kilku dni przesyłką kurierską. W skład pakietu, który został wyprodukowany z dbałością o szczegóły i wydrukowany na papierze ekologicznym, wchodzą:

  • książka zawierająca atrakcyjne karty pracy dla uczniów oraz instrukcje dla nauczycieli,
  • plakat z zestawem wymienialnych naklejek uzupełniających temat lekcji,
  • dodatkowo dyplomy dla uczniów, nauczyciela oraz dyrekcji.

* Fundacja zastrzega sobie prawo przekierowania środków na inne projekty, wymagające w danej chwili pilniejszej interwencji.